Harry Søiberg til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Kandestederne. 3. juni 1909

offenciel Anerkendelse

Kandestederne 3/6 - 09
pr. Hulsig!

Kære Herr. Henrik Pontoppidan!

Maa jeg endnu en Gang sende Dem min hjerteligste Tak for den Interesse, De viser mig! Uden Deres Ord for mig havde jeg vel neppe allerede nu erhvervet mig saa megen offenciel Anerkendelse, som det Carl Møllerske Legat skænker en ung Digter!

Stadig kommer mine Tanker tilbage til den sidste Dag i Januar 1908, da Skæbnen skulde føre min Vej til Deres! Den Dag De søgte mig paa Gl. Skagen, bragte De mig egenlig den første betydningsfulde 2 Anerkendelse!

Den Dag vil alle Tider staa for mig blandt mit Livs bedste og stolteste Erindringer!

Hjertelig Hilsen fra Deres

hengivne
Harry Søiberg