Sofus Smith til Henrik Pontoppidan
10. april 1929

Sandinge Menighed på ungarsk

København d.
10/4-1929

Forfatteren
Hr. Henrik Pontoppidan

Efter at Sagen angaaende den ungarske Udgave af de 3 Fortællinger er gaaet i Orden, har vi haft en Henvendelse fra Hr. Dr. Hetyey, der gerne i en Serie af skandinaviske Bøger vilde medtage "Sandinge Menighed". Hr. Hetyey tilbød paa Forlagets Vegne 100 Kr., og vi meddelte, at dette Forslag ønskede vi ikke at forelægge Dem. Han skriver nu, at Forlaget i dette Tilfælde, hvor det drejer sig om Nobelpristageren Henrik Pontoppidans Bøger, vil kunne betale 200 d. Kr. Dette Honorar dækker 1' Oplag paa 3000 Ekspl.

Vil De venligst meddele mig, om vi maa afslutte paa disse Betingelser.

Deres ærbødige
S. S.1

 
[1] kontorchef Sofus Smith. tilbage