Sofus Smith til Henrik Pontoppidan
31. august 1920

Omslagsbilledet

31/8 20

Forfatteren
Hr. Henrik Pontoppidan.

Vi tillader os hermed at sende Dem Udkastet til Omslagsbilledet til "Hans Kvast og Melusine".

Maa vi bede Dem venligst meddele os, om De kan acceptere dette Forslag, eller om De muligvis maatte ønske Rettelser foretaget.

Ærbødigst
S. S.