Johan Skjoldborg til William Waagner
Sendt fra Løgstør. 4. januar 1920

dit Liv, dit Kald

Løgstør 4/1 20

Kære Waagner.

Nu begynder det nye Aar. Jeg tænker paa dig og din Fremtid, dit Liv, dit Kald.

Og jeg velsigner dig til dit Arbejde.

Men

hvis det er dig muligt, saa slaa det forbandede Blad af Hovedet.

Jeg forstaar godt at det generer dig at være en almindelig Seminarieelev. Du vil være noget særligt, men 2 bliv ualmindelig ved dit Arbejde, lær Sprog lær endelig i al Fald ét Sprog grundigt nu er det Tid til alt dette forberedende Arbejde for din Fremtid. Og det gir dig Arbejde nok. Og skriv saa et Digt en Gang imellem naar du har Trang. Men ød ikke dine Dage og din Læretid med et Blad der kræver mer Arbejde, Tid end du har noget Begreb om, et Blad der ikke har nogen Idé – kun vil det Blad have er dit Program – nej – det bliver ÷ Der kommer ikke andet ud af det end Tab.

3 Naa, men selv om du ikke gaar ind paa mit Raad saa er det ikke den Slags der skiller os. Nej det vil blive andre Ting.

Kære Waagner, arbejd nu videre nok paa din Uddannelse og bliv fremfor alt en god og kæk og klog og god Mand.

Jeg tænker du gærne vilde ha været her i Julen og hos mig vilde det ogsaa være din naturlige Plads.

Men du er nu en Gang kommen i Karantæne. Men den faar jo Ende, efterhaanden som Sygdommen forsvinder.

Naa, ja jeg vil kun 4 sende dig gode Raad og gode kærlige Tanker til det nye Aar

din hengivne Ven
Johan Skjoldborg