Talitha Schütte til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 30. januar 1915

Hotel "Kongen af Danmark"
Holmens Kanal 5

30 Jan. (1915)

Kære Hr Henrik Pontoppidan.

Da jeg ved at De for Tiden har den dybe Bekymring for Deres Hustru, – hvad der har gjort mig meget ondt at erfare – har jeg betænkt mig paa at 2 sende Dem et Par Ord om De vilde glæde mig med at komme til mig Onsdag Aften den 3d Febr. Kl 9. Det er blot nogle faa gode fælles Bekendte og vor fælles Ven Georg Brandes som den Aften samles hos mig. Nathansen, hvem jeg talte med pr. Telefon, sagde at han ansaa 3 det for udelukket at De kunde komme, og saa var jeg ved at opgive at skrive til Dem. Nu skriver jeg alligevel, blot for at sige Dem hvor hjertelig velkommen De vilde være om De den Aften skulde føle Dem oplagt til at komme eller der indtraadte en lille Bedring i Deres Hustrus Befindene1. Jeg tænker 4 saa ofte paa Dem begge og mindes den hyggelige Dag i Deres Hjem ifjor,2 det er saa vemodigt at denne Sygdom skulde komme over dette Hjem.

En venlig Hilsen

fra Deres hengivne
Talitha Schütte

 
[1] læs: Befindende tilbage
[2] ifjor: besøget fandt sted 30.12.1913, se brev fra Georg Brandes til HP 28.12.1913. tilbage
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage