Harald Schiller til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Malmø. 13. juli 1931

typisk Hilma

Sydsvenska Dagbladet
Snällposten
Redaktionen
Malmö den 13-7-31.

Detta1 är den enda av Hilma Angered-Strandbergs böcker, som jag f.ö. kunnat uppbringa i ett antikvariat. Den är inte bland de bästa, men är ganska typisk. Hennes sista dröm i livet var att få ut en ny, omarbetad upplaga.

Med hjärtliga hälsningar
vördnadsfullt tillg.
Harald Schiller.

P.S. Jørgensen2, som är i Svendborg, kommer en dag in och hälser på Doktorn!

 
[1] Detta: Det synes af den følgende brevveksling at fremgå at der er tale om Hemma (1912). tilbage
[2] Jørgensen: se brev fra Johannes Jørgensen til Harald Schiller 4.7.1931. Det omtalte besøg hos HP blev ikke til noget. tilbage