Harald Schiller til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Malmø. 7. juni 1931

den omdebatterade frågan

Sydsvenska Dagbladet
Snällposten
Redaktionen
Malmö den 7-6-31.

Högt ärade Herr Doktor!

Först ber jag att på det hjärtligaste få tacka för det så vänliga mottagandet i onsdags. Jag kommer alltid att bevara det i tacksamt minne, och jag glädes åt löftet att framdeles få återkomma. Jag tackar ävenledes för löftet om uttalande i den omdebatterade frågan.

Jag tog mig igår friheten översända den omtalade boken1. Möjligen kunna essayerna om Jørgensen samt inledningskapitlet, vilket ger den första förklaringen till 2 utvecklingen av och tragedien i Ellen Keys liv, intressera.

Varmt hoppas jag, att Doktorns förbättring måtte fortskrida raskt och jämnt.

Med hjärtliga hälsningar

Doktorns vördnadsfullt tillgivne
Harald Schiller

 
[1] omtalade boken: Diktare och idealister, 1928. tilbage