Ida Schandorph til Henrik Pontoppidan
Sendt fra H.C. Ørstedsvej 20, Havehuset. 17. august 1904

har tænkt paa Schandorphs Enke

Ørstedsvei No. 20, Havehuset, 2den Sal.1

Kjære Pontoppidan!

Det har saa længe været min Hensigt at sende Dem en Tak, fordi De saa elskværdigt siden min Mands Død bestandig har sendt mig Deres "Lykke Peer". Det har altid været mig en stor Glæde at læse Deres Bøger, saa jeg har selvfølgeligt ogsaa glædet mig ved Deres sidste Bog2, men min Taknemmelighed derover er større, fordi De blandt de mange, er en af de faa, som har tænkt paa Schandorphs Enke.

Mit Helbred har jo altid været meget skrøbeligt, og De forstaar jo nok, at en 2 saadan Katastrofe, som min Mands Sygdom og Død, ikke er gaaet over mig uden at efterlade dybe Spor. Man kan drage hvorhen man vil – Savnet og Eensomheden følger trofast med – blot ikke Aarene man har tilbage maa blive altfor mange.

Med Tak og Hilsen fra Deres

Ida Schandorph

Den 17de August 1904.

 
[1] med kuvert adresseret til "Herr Forfatter Henrik Pontoppidan / Hillerød". tilbage
[2] Bog: Lykke-Per. Hans Rejse til Amerika, der udkom i oktober 1903. tilbage