Johan Rohde til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Norgesmindevej 16. 31. oktober 1933

Skallekrog eller Aborrekrog

31.X.1933
Norgesmindevej
16
Hellerup

Kjære Ven.

Tusind Tak for Din lille Bog1. Du kan maaske tænke Dig, at jeg har "slugt" den, og min Kone og Børn med mig.

Jeg har glædet mig ved at opleve paa ny gamle Barndoms Erindringer og med stor Interesse stiftet Bekjendtskab med Din Færden, hvor jeg ikke var med.

Navnlig har Dit Besøg hos Din Onkel i Helsingør, som jeg aldrig har hørt noget rigtig om, i høj Grad fængslet mig; det er en betagende Skildring, Du giver af denne mærkelige Mand.

Men alt i alt synes vi alle her, at det er en sjælden smuk Bog, 2 som vi sikkert ofte vil vende tilbage til. Tak for den.

Din hengivne gamle Ven
Johan Rohde

Men det smærter mig, at Du har omdøbt vor kjære gamle "Skallekrog", hvor vi badede om Sommeren og løb paa Skøjter om Vinteren, til "Aborrekrogen", men maaske har Du haft en lille privat Aborrekrog, som jeg ikke kjender. Jeg haaber snart at kunne bringe Dig min personlige Tak.

 
[1] Bog: Drengeaar, der udkom 28.10.1933. tilbage