Johan Rohde til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Ny Vestergade 13. 20. december 1915

Enslev en betydelig Person

20.XII.1915
Ny Vestergade 13
Kjøbenhavn

Kjære Ven.

Jeg har nu læst Din nye Bog1 og sender Dig min bedste Tak for den. Jeg synes det er en god Bog, en meget god Bog, og navnlig synes jeg, at det er helt lykkedes for Dig at gjøre Enslev til en betydelig Person, som betager en; jeg saa da ogsaa, at en Avis forleden ("Extrabladet") havde aftrykt et stort Stykke af Din Skildring af ham med en meget varm Slutningsbemærkning2. –

Ellers er det vist ikke værd at vente sig meget af Pressen, jeg har selv i det sidste Aar gjort bitre Erfaringer om, hvad man fra den Kant har i Vente, naar man ikke hører til de allersidste Dages Hellige. Men jeg føler mig overbevist om, at, naar engang Din Bog foreligger helt færdig 2 og læses paa engang, vil det gaa op for Folk, at Du har givet os et nyt betydeligt Værk.

Hvad mig selv angaar, da har jo min gamle, rare Moders Død grebet meget ind i vort daglige Liv, hun var jo en sjælden gammel Kone, der savnes meget af os. Værst er det for min nu gamle Søster3, der mister sit hyggelige, gammeldags Hjem og som nu bliver stillet saaledes, at hun kun med Besvær vil kunne klare sig ved egen Hjælp. Min Moder havde den Glæde inden hun døde at se min Broder4 i en betrygget Stilling som Fattigforstander, en Virksomhed, som jeg tror han har mange Betingelser for at kunne udfylde tilfredsstillende.

Men hvorledes staar det nu til hos Eder? Din Hustru er jo stadig meget lidende ikke sandt. Det er meget 3 trist for Dig. Jeg synes dog, at Else, da jeg sidst hørte fra hende, saa noget lysere paa det end før.

Jeg har ikke besøgt Dig, fordi jeg troede at I helst var fri for fremmede, men kan Du modtage nogen og har Du Lyst til at faa Besøg, vil jeg gjerne opsøge Dig i Dit Hjem.

Modtag i hvert Fald fra min Hustru og mig de bedste Juleønsker for Dig selv, din Hustru og Børn

Din gamle Ven
Johan Rohde

 
[1] Bog: Enslevs Død, der udkom 15.12.1915. tilbage
[2] usigneret anmeldelse i Ekstrabladet 16.12.1915. tilbage
[3] Søster: Agathe Rohde (1863-1952). tilbage
[4] Broder: Herman Rohde (1867-1948). tilbage