Johan Rohde til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Ny Vestergade 13. 30. december 1914

Sygdom og Bekymringerne

30.XII.1914
Ny Vestergade 13.
Kjøbenhavn

Kjære Ven.

Vi var forleden Dag ude at besøge Else – som du maaske har hørt af hende – og vi forefandt en glad og tilfreds ung Husmoder i det lille Hjem. Hun glædede os med at fortælle, at det gik meget bedre med hendes Moder, og at der var godt Haab om, at hun helt kan komme sig. Men Tid, lang Tid vilde det tage. Imens faar Du en trist og ensom Tid og i Forvejen har Du jo været prøvet nok med Sygdom og Bekymringerne; maatte nu det nye Aar bringe Eder lysere Dage; dette ønsker vi Eder af Hjærtet.

Og saa tusind Tak for Din Bog1, som vi med Interesse og Glæde har læst 2 og som forhaabentlig maa bringe Dig Tilfredsstillelse paa forskjellig Maade.

Altsaa et rigtigt godt Nytaar fra Eders

gamle Venner
Ása og Johan Rohde

Vi vilde glæde os meget ved at besøge os, om Du kommer til Byen. kom med Dine Børn og spis hos os.

 
[1] Bog: Toldere og Syndere, der udkom 12.12.1914. tilbage