Ove Rode til Henrik Pontoppidan
20. november 1928

anmelde Nathansen?

[20.11.1928]

[fra:] Ove Rode
Politikens Redaktør

[Ove Rode mindes, at Cavling1 i sin Tid har fortalt, at HP havde læst "Jord og Stjerne" af Frater Taciturnus2. Vil HP anmelde Digtsamlingen i Politiken?]

 
[1] Cavling: se brev fra HP til Cavling 29.7.1927. tilbage
[2] Frater Taciturnus: pseudonym for forfatteren Henri Nathansen. tilbage