P.Fr. Rist til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Toldbodvej 46. 17. august 1916

en literær Mærkelighed

Toldbodvej 46.
17.8.1916.

Kære Pontoppidan.

Jeg har nu forladt de Galschiøtske Enemærker og har atter taget mine egne i Besiddelse. Mit hastige Opbrud skyldes Ængstelsen for min lille Sønnedatter, da Fru Lorenzens Børn fik Kighoste. – Jeg havde tænkt mig at træffe Dem lidt i Sommer, men det blev en Skuffelse. – Grunden til denne Billet er at jeg ved Udpakningen af mine Bøger finder Præsten Hans Pontoppidans bornholmske Heltedigt1, 2 som De gav mig til Gennemsyn. Det er jo uden egenlig poetisk Værdi, men en literær Mærkelighed og Kuriositet. Jeg foreslaar Dem, at De skænker det til det kongelige Bibliothek. Hvis De samtykker heri skal jeg gerne aflevere det i Deres Navn. Svar udbedes ved Lejlighed.

Jeg sender Dem en hjertelig Hilsen og beder Dem, lade denne naa Deres Hustru, som jeg desværre ikke fik at se. God Bedring for hende.

Deres hengivne
P. Fr. Rist.

 
[1] Heltedigt: Paul W. Petersen skrev 7.7.1911 til HP og tilbød ham som gave et manuskript på c. 300 sider af præsten Hans Pontoppidan (1730-1802) til Idestrup. HP må have svaret positivt, for PWP sender ham 7.12.1911 manuskriptet, som har titlen Jens Koefoed eller Den Bornholmske Opstand. PWP har arvet det efter sin morfar, skibsmægler Marcus Willer. De to breve fra PWP, som Skjerbæk refererer i sin database, befinder sig på KB i Tilg. 306. HP må have fulgt rådet fra Rist. I hvert fald befinder ms. sig i dag på KB, der i sin databasen ganske vist opgiver at have modtaget det allerede før 1891. Det blev udgivet i 1963 af Chr. Stub-Jørgenen, illustreret af Oluf Høst. tilbage