Johannes Rink til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Helsingør. 9. november 1917

Es thuet nie weh Geld zu kriegen

[Helsingør, 9.11.1917]

[…]
Ogsaa jeg maa have Lov til at udtale min Glæde over, at den kære "Consistorialraad"1 endelig "har faaet hvad han har fortjent".

Ganske vist, Æren staaer i forreste Række, men som han sa'e, Jøden: "Es thuet nie weh Geld zu kriegen", og jeg er nærved at mene, at De i den Retning hælder noget til den mosaiske Tro. […] Her gaaer alt i den gamle Gænge. "Magisteren"2 er f.T. i fuld vigueur. Jeg var hos ham igår til en Bridge.
[…]

 
[1] Consistorialraad: tilnavn som Pontoppidans (kortspillende) venner i Helsingør har givet ham. tilbage
[2] Magisteren: formodentlig Martinus Galschiøt. tilbage
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage