Frederik Poulsen til Henrik Pontoppidan
6. oktober 1924

igen sengeliggende

d. 6 Okt. 1924.

Kære Hr Henrik Pontoppidan!

Hjertelig Tak for Deres venlige Brev1! Det glæder mig, at min nye Delfibog2 interesserede Dem. Den stillede en Del flere Forudsætninger end den forrige, og jeg var lidt bange for, den skulde være bleven for saglig.

Jeg svæver for Tiden mellem Haab og Frygt. Et nyt Fluidum, en tysk Opfindelse, som jeg prøvede paa Dr. Mailands3 Opfordring, rensede min venstre Øregang, Mellemøre, eustachisk 2 Rør m.m. og gengav mig i ti Dage Hørelsen, som jeg ikke har kunnet høre i ti Aar. Saa kom der en Reaktion med lige saa stærk Døvhed som tilforn. Og nu svinger det frem og tilbage. Jeg kan ved at hælde en saadan "Snaps" i Øret blive hørende en halv eller hel Dag, men er lige vidt Dagen efter og tør ikke bruge Midlet for tit. Det er en underlig Tilstand og spændende, om jeg kan finde en modus vivendi.

Det gør mig ondt at høre, at De igen er sengeliggende. Med Ønsket om god Bedring og om et Gensyn og med venlig Hilsen er jeg Deres hengivne

Frederik Poulsen

 
[1] Brev: kendes kun fra omtalen i Fr. Poulsens bog I det gæstfrie Europa, 1947, side 233. Muligvis er det i dette brev HP skriver: "Universitetet burde udsætte som Guldmedalje-Opgave en Afhandling om dansk Rejselitteratur fra Baggesens Labyrinten til Deres Skildringer". tilbage
[2] Delfibog: Den delfiske Gud og hans Helligdom, 1924. tilbage
[3] Dr. Mailand: ørelæge Carl Mailand, Kbh. tilbage