Morten Pontoppidan til Marie Povlsen
Sendt fra Stenløse. 28. januar 1905

Stenløse, 28-1-05

Kære Marie!

Tak for Meddelelse om din kære gamle Moders Bortgang1.

Du har haft hende længe. Sig Gud Tak derfor, og lad nu hende fare med Fred herfra. Megen Vemod bliver der jo altid, maaske især, naar man har haft dem saa længe. Især Moster Anna2 kan det blive en tung Overgang for. Men den maa hun jo igennem og har ikke Lov at klage.

Hils hende og Karl og Kirsten3.

I Tanken følger jeg gamle Fru Jacobsens Baare med blottet Hoved og opfyldt af kære og gode Minder. I Virkeligheden lader det sig næppe gøre.

Julie sender sin hjertelige Hilsen med.

Din hengivne
Morten Pontoppidan

 
[1] Moders Bortgang: Kirstine Jacobsen, født Møller, enke efter købmand i Randers Steen Daniel Jacobsen, døde 24.1.1905 i Ryslinge, 78 år gl. og blev begravet i Randers. Datteren Marie var gift med valgmenighedspræst Karl Povlsen i Ryslinge. tilbage
[2] Moster Anna: formentlig Marie Povlsens ugifte søster Anna Kirstine Jacobsen, født 1862. Hun var højskolelærerinde i Ryslinge og boede på Ryslinge Mark sammen med sin mor. tilbage
[3] Kirsten: Marie og Karl Povlsens datter, f. 1879. tilbage