Morten Pontoppidan til Bjørnstjerne Bjørnson
Sendt fra Smallegade 46. 22. juni 1893

tilgiv min Smølevornhed

Smallegade 46, Kbh. F. 22/6 1893.

Kære, snille, vene, vesle Bjørnson!

Jeg er et Asen. Det erkendes herved af et fuldt Hjerte.

Jeg tør ikke komme sammen med Dem paa Lørdag uden at have forudskikket denne Bekendelse.

Jeg er et Asen. Men jeg har været noget at undskylde i Vinter. Dobbelt Arbejde. Vanskelige Overvejelser angaaende mine Muligheder for at holde Højskolen gaaende.

Og jeg maatte jo først have læst "Mors Hænder", inden jeg skrev. De havde spurgt mig om den. Og Tiden gik, inden jeg fik fat paa Nyt Tidsskrift.

Nu har jeg læst "Mors Hænder", og den har rørt mig.

Deres Anmeldelse af min Bog var mig naturligvis en stor Opmuntring. Fortsætter jeg Arbejdet med Amerikas Historie, skyldes det Dem. Herhjemme har jeg nemlig ikke faaet synderlig Opmuntring af Pressen. Anmelderne har – synes jeg – aldeles ikke forstaaet Bogens Mening og Opgave – som Folkebog. Det forstod De. Og Deres Dom er mig fuldstændig tilstrækkelig, men til Salget af Bogen virker den jo ikke, hvis den ikke læses.

Dog, Bogen vil sikkert finde Afsætning, om end ikke i ganske kort Tid. Jeg faar ogsaa nok lavet Fortsættelsen.

Men dette Brev idag skal kun være et Par Ord for at bede Dem være rigtig elskværdig og tilgive mig min Smølevornhed.

Deres hengivne
Morten Pontoppidan.