Mette Marie Pontoppidan til Karen Pontoppidan
13. juni 1908

Din rige Onkel fra Amerika

13/6 1908

Idag vil jeg sende Dig, lille Karen! en Hilsen. Jeg fik igår Brev fra din Moder og hun fortalte mig da at du nu er meget bedre, så Du nok snart kommer hjem igjen, det var også trist at din første Tur fra Fader og Moder skulde blive på Hospitalet, nu lige i denne kønne lyse Sommertid, men forhåbentlig får Du mange mange gode Somre, hvor Du kan få erstatet denne, og så bliver Du så stor så Du bedre forstår alt det Du får se i denne store Verden, og jeg tænker mig, at dine store Øjne engang imellem vil blive dåbbelt store af Forundring over alt det de får se. Nu vil jeg ønske, at du når Moermoder snart kommer hjem igjen 2 så også Du er kommet hjem til din Moder og Fader, for nu længes de nok snart efter at få Dig hjem igjen. Du vil nok hilse dem fra mig, og takke Moder for Brev. Men de fleste Hilsner de er til Dig. Jeg har mere end en Gang når jeg har siddet ude i Skoven eller Haven, pludselig set langt bort ind til København set et stort Værelse med mange Senge og henne i en Krog en stor Seng med en lille bitte bitte Pige, og jeg er blevet ganske blød om Hjertet ved at tænke på at det var min Johannes lille Karen.

Moder læser nok dette mit første Brev til Dig Imorgen når hun kommer ud og se til Dig, og hun vil så også nok hilse din Morbroder Hans, ham som man kalder for Din rige Onkel fra Amerika. Ja! Du kender ham 3 jo ikke endnu.

Nu ønsker jeg at jeg må se Dig hjemme hos Fader og Moder når jeg næste Gang får Dig at se.

Og så underskriver jeg mig første Gang som Din

Moermoder.

[påskrift side 4, med Johannes hånd:] Til Karen1 da hun var knapt 2 Maaneder

 
[1] Karen Marie Pontoppidan Schrøder blev født 24.4.1908 Toldbodgade 2, 4. sal. Hun blev navngivet af moderen 17.12.1909, og døbt 26.4.1923 med voksendåb i Frederiks sogn (Marmorkirken). tilbage
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage