Antoinette Pontoppidan til Frederik Hegel d.y.
Sendt fra København. 19. januar 1919

Friexemplarer

Gyldendalske Boghandel
Expeditionen1

Min Mand mener at have set i en Avis, at den nye Udgave af "de Dødes Rige" vil udkomme i den nærmeste Fremtid. Da han for Tiden ligger på Hospitalet, og vort Hjem i Helsingør i den Anledning er lukket, anmoder han om, at hans Friexemplarer foreløbig ikke må blive afsendte.

d. 19-1-1919

Fru Henrik Pontoppidan

 
[1] korrespondancekort adresseret til: "Gyldendalske Boghandel / Expeditionen / 3 Klareboderne / K." og stemplet "Kjøbenhavn 19.1.19 4-5 E". tilbage
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage