Antoinette Pontoppidan til Ingeborg Maria Sick
Sendt fra Snekkersten. 30. oktober 1915

så megen Finhed og Ynde


30-10-15
"Karina"
Snekkersten

Kære Frk. Sick.

Tusind Tak for Deres kærlige Brev1, jeg lige nu fik. – Jeg skynder mig at dementere alt det Forfærdende, som en Avis har meddelt om min Mand. – Han har det Gudskelov godt, har lige været oppe og underholde mig livlig og interesseret i en Timestid og er nu atter gået ned til sit Arbejde.

Jeg skriver, han har været oppe hos mig, for jeg har nemlig haft et Tilbagefald for en Ugestid siden, og er først igår begyndt at komme op.

2 Netop igår talte min Mand og jeg om Dem. Jeg var så ked af, det trak så længe ud, inden jeg kunde bruge Pen og Blæk og få takket Dem for Deres Brev og for "Jomfru Else"2 – så min Mand tilbød at skrive til Dem på mine Vegne – hvad jeg dog ikke tog imod.

Havde han nu gjort det, vilde jeg ikke have fået Deres Brev i Aften og egentlig – jeg vilde nødig have undværet det. – Tak for alle Deres venlige Tanker og Tak for "Jomfru Else", som jeg har haft megen Glæde af at læse, den har så megen Finhed og Ynde.

3 Hvis min Mand vidste jeg skrev til Dem, vilde han bede mig hilse – men jeg ser ham ikke mere i Aften.

De hjærteligste Hilsner fra Deres hengivne

Antoinette Pontoppidan

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage
[2] Jomfru Else: udkom første gang 1905. tilbage
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage