Antoinette Pontoppidan til Peter Nansen
Sendt fra Rigshospitalet. 5. maj 1911

ikke Grund til Ængstelse


d. 5te Maj 1911
Rigshospitalet

Kære Hr. Direktør Nansen!

Jeg har en Hilsen til Dem fra min Mand med Tak for de smukke Blomster, De sendte ham, og for alle Deres gode Ønsker.

Han bad mig sige Dem, at han følte sig skamfuld over, at han ikke – under Deres lange Sygdom, havde sendt Dem nogen Hilsen, men det var ikke, fordi han ikke havde tænkt på Dem.

Min Mand er desværre 2 ikke så rask i de sidste Dage, som han var lige efter Operationen, men Professoren mener dog stadig ikke, der er Grund til nogen Ængstelse.

Deres
Antoinette Pontoppidan

 
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage