Gustav Philipsen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Kastelsvej 23. 26. december 1912

Torben og Jytte "bidt"

Gustav Philipsen. Kjøbenhavn, 26.12.1912
Kastelsvej 23, IV. Tlf. 1747.

Kære Hr Pontoppidan

Tak for Deres Brev.

Jeg vilde som sagt meget gerne gøre Honnør for min Rede, men De skal ikke gøre Forsøg paa en Formiddagsvisit, da jeg aldrig er hjemme om Hverdagene og nu er i Færd med at hæve mit Klausur1 om Søndagene.

Men vil De og Deres Hustru ikke besøge mig engang rigtig alvorligt?

Jeg tænker at skulle se nogle Mennesker hos mig idag Torsdag 14 Dage, har De ikke Lyst til at være med?

Men hvis det passer Dem bedre at komme en 2 petit comité, saa kan De bare sige til. En Søndag til Frokost eller en Hverdag til Middag vil i Reglen passe mig, naar vi blot aftaler det i Forvejen. Eller ogsaa begge Dele.

Med venlig Hilsen og de bedste Ønsker for Nyaaret

Deres hengivne
Gustav Philipsen

De har slet ingen Grund til at være mismodig over Torben og Jytte; den har i Virkeligheden "bidt" langt stærkere end Lykke Per I

 
[1] Klausur: indespærring (af munkene i et kloster). tilbage