Edith Philipp f. Brandes til Knut Ahnlund
Sendt fra Charlottenlund. 20. november 1950

Hermed min Tilladelse

[Brevkort adresseret til:] Hr Knut Ahnhud (?) / Sveavägen 130II / Stockholm
[poststemplet:] København 20 Nov. 1950.

20/11-50 Fredensv. 44. Charlottenlund.

Hr Knut Ahnlund. Det er meget svært, at læse Deres Skrift ogsaa Deres Navn. Men saa vidt jeg forstaar Dem, ligger der c. 80 Breve fra Henrik Pontoppidan til Georg Brandes og c. 50 til Ed.Br. Bibliotekar Kaare Olsen, som staar for Brandes Arkivet er fortiden bortrejst, men kommer tilbage Lørdag. Vær saa venlig at henvende Dem til ham – Det kgl. Bibliotek. Christiansg. 8. om hvornaar Brevene er tilgængelige, da jeg ved at en Del fortiden er udlaant til Aarhusbibliotek og jeg ikke ved om H.P.s er der imellem.

Hermed har De min Tilladelse til at læse Henrik Pontoppidans Breve til Georg Brandes.

Tilladelsen til Læsningen af H.P.s Breve til Edv.Br. maa De vistnok have fra hans Dattersøn Ing. H. Dedichen. V.Søgade 66. København.

Venligst
Edith Philipp

 
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage