Marie Oxenbøll til Morten Pontoppidan
Sendt fra Randers præstegård. 5. september 1868

Brug Neglebørsten

Løverdag [5.9.18681]

Mine kjære Sønner2!

I længes vist alvorligt efter Eders Tøi, saa det er paa Tiden, det kommer afsted; jeg har nu samlet det saa godt jeg kunde. Du min kjære Morten! kom mig noget for hurtigt afsted, saa jeg fik ikke rigtig aftalt med Dig om Dine Sager, men til Juul faae vi vel Leilighed til paany at tage Forhandlingerne op. Jeg seer at Du er temmelig daarlig forsynet med Permissioner, (Eriks Rigdom) men jeg vil raade Dig til at tage de sorte ibrug naar Du har dem behov, saaledes at Du faaer nye sorte, naar der skal anskaffes Beenklæder, da Du ellers voxer fra dem, Du har. Du er vist fortvivlet over Morgenskoene, thi dem har den omhyggelige Mørk ogsaa gjort til at voxe i. Skjorterne ere endelig blevne færdige, saa nu har Du 6 nye og 2 gamle. Dersom Du kan passe Knuds Skjorter, kan 2 Du beholde de 2 til Juul; men den ene maa Du sende hjem; passer de ikke, saa send dem hjem alle 3. – Til Erik følger en Skjorte, der er sat ny Linning paa; er der flere, der skal have samme Reparation, kan de blive sendt hjem. Mortens Menskjetter ere kjendelige ved et Par røde Sting; hvide Slips har Erik jo i Overflødighed til Eder Begge.

Endvidere følger en Neglebørste til Morten med det billige Ønske, at han vil lade være at bide sine Negle af, endvidere en Svamp, der skal lægges i kogende Vand, og flere Toilettesager.

Endvidere et Flyttebevis3, der skal bringes i Orden.

Den smukke nye Koffert maa I nu være gode Venner om og bruge i Fælledsskab eftersom I har den behov; forresten tilhører den Morten.

Og saa Farvel og Guds Fred, mine kjære Drenge! Mange kjærlige Tanker følge Eder paa alle Eders Veie; Vorherre lægge sin Velsignelse til vor Gjerning! Hils min kjære, gamle Fader4! Vær kjærlig og omhyggelig for ham; hans Kjærlighed er stor til os Alle. Hils hos Djørups5; siig Tante Augusta Tak for hendes Brev. Knud er hos Kirkgaard i Ørum6.

3 Alle Sødskende sende de kjærligste Hilsner ved

Eders trofaste Moder

Morten kommer vist til at anskaffe sig en Paraplui og Galosher.

 
[1] efter semesterstart 1.sept., flyttebeviset tyder på en tidlig dato, sandsynligvis lørdag 5.9.1868. tilbage
[2] Sønner: Erik og Morten. tilbage
[3] Flyttebevis: antagelig til lægdsrullen. Alle unge mænd skulle tilmeldes lægdsrullen hos lægdsmanden når de blev 17 år, og flytning skulle anmeldes. Morten var fyldt 17 år 3.1.1868. tilbage
[4] min kjære, gamle Fader: Morten Oxenbøll, som døde 20.10.1868 i Rosenborggade 7, København. tilbage
[5] Djørups: Frantz Casper Djørup (1813-1908), gift med Maries søster Augusta Oxenbøll (1833-1913). Han var distriktslæge i København med stor privatpraksis ved siden af. Familien boede i Rosenborggade 3, 3. sal. tilbage
[6] Kirkgaard i Ørum: Carl August Kierkgaard, f. 22.7.1851 i Ørum ved Langå, søn af skolelærer Lauritz K. i Ørum skole. Student fra Randers 1870 (samtidig med Knud), cand. med. sommer 1877, praktiserende læge i Holbæk fra 1878. tilbage