Johanne Elisabeth Ostenfeld f. Pontoppidan til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Østervoldgade 6H. 24. februar 1932

Gravsted

Østervoldgade 6 H2. 24/2 32.1

Kære Henrik!

Jeg vilde have været ud til Dig med indlagte Papirer2, saa vi kunde have talt om, hvordan det kunde ordnes paa Kirkegaarden i Randers m.m. Nu har jeg imidlertid haft min ældste Søn, Christen3, syg og han ligger for Tiden paa Sundby Hosp., saa jeg naaer ikke ud til Dig. Du vil nok se paa disse Oplysninger fra Randers, og jeg vilde foreslaa, at vi nøjedes med at forny vore Forældres Gravsted4, som Du ogsaa ser, at der er foreslaaet. Hvad mener Du herom??

Saa er der Matildes5. Dette synes jeg selvfølgelig maa fornyes. Tiden udløber 31 Decb. 1932. I Mortens6 efterladte Papirer findes intet Skøde fra Randers og ingen Kvittering for Renholdelse af Matildes Gravsted. Jeg har forhørt mig paa Kontoret paa Vestre Kirkegaard og bl.a. bedt dem sende Regninger til mig (ligesom fra Randers). Endnu har jeg ikke betalt noget hverken det ene el. andet Sted, men der kommer vel nok en Opkrævning. Vi skulde jo gærne snart svare Kontoret i Randers.

Jeg haaber, Du stadig har det godt efter Dit Hospitalsophold inden Jul. Min Ingermarie7 har engang imellem saa stærk Migraine, 2 at jeg næsten tror det kan maales med, hvad Du selv har lidt af Ansigtssmerter. Jeg tænker ofte paa Dig, naar hun er i Vaande.

Jeg glæder mig til at laane Flensborg Avis hos Ib8; han siger der kommer nogle "Erindringer"9 skrevet af Dig.

Saa lev vel og Tak for sidst

Mange venlige Hilsner – ogsaa til Din Datter Else –

fra Din Søster
Lisbeth.

 
[1] adressen er professorboligen i forbindelse med Laboratoriet for Bygningsstatik på Polyteknisk Læreanstalt. I 1932 flyttede Lisbeth (sammen med sønnen Christen) til Østerbrogade (nu Dag Hammarskjölds Allé) 7B. I 1935 flyttede Christen til Bloksbjerget 16, Klampenborg, hvor også hans mor boede til sin død i 1959. tilbage
[2] Papirer: ikke arkiveret. tilbage
[3] Christen: (1900-76), rådgivende civilingeniør, dr. tech. Ugift, boede hos moderen. tilbage
[4] vore Forældres Gravsted: er i dag (2016) for længst sløjfet, men Dines Pontoppidans gravsten er opstillet ved kirkegårdsmuren sammen med andre bemærkelsesværdige mindesmærker. tilbage
[5] Matilde: (1858-1912), ugift, begravet på Vestre kirkegård i Kbh. tilbage
[6] Morten: døde 21.9.1931 og blev begravet på Vestre kirkegård. tilbage
[7] Ingermarie: (født 1905) kattuntrykkerske, boede hos moderen. tilbage
[8] Ib: (1902-95) psykiater. tilbage
[9] Erindringer: se "Hvad Hjernekisten gemte" i Flensborg Avis 25.2.1932. tilbage
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage