Vilh. Øhlenschläger til Henrik Pontoppidan
August 1935 (efter 21. august)

Udvalg af Deres gamle Artikler

Hr. Forfatter Henrik Pontoppidan!

Jeg har her den Glæde at sende Dem 2. Udgave af Dansklærerforeningens Udvalg1 af Deres Noveller, som jeg som første Udg. har forsynet med en Indledning og nogle Oplysninger. Jeg håber, De tilgiver, at jeg har givet mig til at rode i Deres gamle Avisartikler og har benyttet Brudstykker af enkelte til at belyse Atmosfæren omkring Ilum Galgebakkes og Nattevagts Fremkomst – ligeledes at jeg har benyttet og citeret Deres Brev i Anledning af 1. Udgave til Rektor Thors2 – hvorved jeg dels fik ændret mit Syn og dels fik bekræftet, hvad jeg havde tænkt mig, men ikke vovet at præcisere så stærkt.

Jeg søgte Dem forleden Dag jeg var i Købh. i Deres Hjem i Charlottenlund, men fik at vide, at De var ikke rask og ikke måtte modtage Besøg. Jeg håber imidlertid, at De må være blevet restitueret.

Jeg vilde have spurgt Dem, om De ikke kunde tænke Dem at lade udgive et Udvalg af Deres gamle Artikler – jeg synes blot ved Gennemlæsningen af Artiklerne i Børstidende – at der lå så meget Stof gemt, både kulturhistorisk og litteraturhistorisk, at det måtte kunne påkræve Interesse – måske ikke for det store Publikum, så dog for de Læsere, der gerne vil forstå – og søge i Dybden af Deres store Forfatterskab. De vil måske dertil indvende, at dertil er "Værkerne" tilstrækkelige. Men jeg ved blot fra mig selv, hvordan min Indsigt på mangfoldige Områder er blevet suppleret ved Gennemlæsningen.

Hvis De skulde bifalde Tanken, vilde jeg være villig til at forestå Udvalget og forsyne det med de nødtørftigste historiske Noter – ligesom Centralbiblioteket her vil være behjælpelig med at lade dem skrive af på Maskine – hvad det allerede har gjort med Artiklerne fra Børstidende samtidig med at jeg lånte dem hjem.

Jeg vilde være glad ved, når De igen føler Dem rigtig rask at høre Deres Mening derom.

Med venlig Hilsen

Deres
Vilh. Øhlenschläger

 
[1] Dansklærerforeningens Udvalg: "Ilum Galgebakke", "Den første Gendarm" og Nattevagt, med indledning og oplysninger af Vilh. Øhlenschläger, udkom 21.8.1935. tilbage
[2] Rektor Thors: se Pontoppidans brevveksling med Thors. tilbage