Lars Nielsen til Morten Pontoppidan
Sendt fra Askov højskole. 8. august 1880

Askovmøde

Askov højskole den 8de August 1880.

Kære Pontoppidan!

Skønt det kun er en uge siden jeg rejste hjemme fra, forekommer det mig næsten som er der gåt en evighed hen; men således går det vel altid, når tiden er rig på indhold, og således har det jo været siden jeg rejste bort. I København var jeg til om Tirsdag morgen; om Søndagen var jeg i Vartov, Brandt holdt en rar præken, bedre end jeg havde ventet det; i kirken traf jeg nogle af vore piger – men dette og mere til ved Du vel fra Margrethe. Tirsdag morgen altså rejste vi (Birthe Marie, Petrine, Margrethe og jeg) fra Købhn, allerede i Roskilde tog vi a[f]sked med B.M., ti hun skulde jo til Kallundborg. Vi andre tre 2 rejste sammen til Årup, der skulde Margrethe af toget; hendes slægt var i stor flok ved banegården for at hente hende, jeg fik lige netop hilst på dem og naturligvis blev jeg meget venligt indbudt til at gæste dem på hjemrejsen, hvad jeg også gerne vil, dersom det ellers kan komme til at passe nogenlunde. Ved Middelfart overlod jeg så Petrine til nogle jydske vallekildepiger, som hun kunde følges med til Vejen. Da jeg kom ind til præstegården var det mig en skuffelse at høre, at pastor Leth1 for 14 dage siden var rejst til Norge for at blive der i 6 uger, og fru Leth var syg og lå i sengen; dette var ikke meget opløftende at høre; nu måtte jeg forandre min plan, ti blive i præstegården under slige forhold havde jeg selvfølgelig ingen lyst til. Da jeg havde drukket min kaffe gik jeg hen for at få en lille passiar med friskolelærer Tybjerg2; der traf jeg folk hjemme og raske og der kom jeg til at befinde mig så vel, 3 at jeg med glæde tog mod Tybjergs indbydelse til at blive hos dem til næste dag; jeg havde ellers begyndt at tænke på at tage over til Fredericia samme aften. Fra Tybjerg skal jeg bringe dig en venlig hilsen og de bedste ønsker for Hjørlunde Højskole. Tybjerg er en brav mand; han var først i nogle år fast ansat lærer i Middelfart, men da man vilde give ham flere klodser om fød[d]erne, tog han afsked med statsskolen og begyndte en friskole; han har havt meget at kæmpe imod af forskellig art, men det har vist alt havt stor betydning for ham.

Onsdag middag gik toget ad Askov til. På dampfærgen traf jeg adskillige kendtfolk, deriblandt Falkenstjerne, der også vare på vej til Askov. Ved Vejen banegård var der vogne til at modtage vort tøj, som det forøvrigt kneb lidt med at få ordnet i al det virvar. Strags vi kom hertil Askov og vare blevne forsynede med hvad vi trængte til for mavens vedkommende, samledes vi i den ny skolestue, som den 4 dag skulle indvies; det var ellers noget "brat taget", men Trier, som skulle holde indvielsestalen, skulle rejse fra Askov næste morgen, så det kunde ikke blive anderledes. Det blev forresten en god begyndelse til mødet: Trier holdt et varmt foredrag om hvad det var at være menneske, og han betonede meget stærkt, hvad det var for en oplysning, der efter hans mening skulde bæres fræm på Askov. Dette var begyndelsen! Om det egentlige møde, som begyndte om Torsdag morgen vil jeg ikke her sige noget videre; oberst Vaupel3 og Jens Nørregård4 har nu holdt deres foredrag. Vaupel har, foruden, hvad der står anført på dagsordenen, holdt 3 foredrag om kampene omkring Danevirke 64, og dette var efter min mening hans bedste bedrift her i disse dage; han har ellers ingen livlig fræmstillingsevne. Vi rejste herfra iaftes!

Nørregårds foredrag var gode – og lidt til – kun mener jeg han havde for lidt tid til det meget han tog fat på. Nørregård holder foredrag ieftermiddag, hvad han vil tale om, ved jeg ikke, men jeg tænker det bliver en slags præken. – –

5 Her er mange gæster ved mødet, dog ikke såmange, som for 2 år siden, måske mødet i Stokholm er kommet en del ivejen. Hvad der ellers undrer mig endel er, at man kun ser forholdsvis få af dem her var for 2 år siden. Man siger "Brygger" er her, men jeg kender ham ikke, så jeg ved ikke om det er den Br., du kender5. Jeg tror nok ellers den kvindelige del af menneskeslægten er stærkest repræsenteret ved mødet. Imorgen rejser også Nørregård til Stokholm; han skal nok tale om højskolesagen der.

Schrøder har nok været syg (halssyge), og han holder derfor sine foredrag mod slutningen af mødet. Mødets deltagere er vist af meget forskellig art; her er mange brave folk; men her er også en del unge idealistiske vrøvlere.

"Havet længes jeg mod, ja havet". Du husker nok, jeg talte om, jeg gerne vilde til Vesterhavet, og jeg tror nok, at jeg gør alvor af en tur dertil efter mødet; hvordan den vil gå, ved jeg ikke, men jeg tænker næsten den går over Bøvling til Bovbjerg.

6 Kender Du en lærer Korsgård6 ude fra Ribe egnen; jeg skal hilse dig fra ham. Det havde ellers været rart om Du var kommet en lille tur herover til mødet, flere har spurgt efter dig.

Nu nok for denne gang. Jeg vil håbe I snart er blevet hjemme i Hjørlunde. Hils nu Julie og de små, pigerne og J.P.

Lev så hermed vel og hav det godt

Kærlig hilsen! Gud i vold!

Din hengivne
Lars Nielsen

Hilsen fra Bendtsen7.

 
[1] Leth: Andreas Leth (1822-1905), sognepræst i Middelfart. tilbage
[2] Tybjerg: Niels Larsen Tybjerg (1831-1917), lærer i Middelfart. tilbage
[3] Vaupel: Otto Frederik Vaupell (1823-99), oberst og militærhistoriker. Deltog i begge slesvigske krige. tilbage
[4] Jens Nørregaard: (1838-1913), cand. theol., forstander på Testrup højskole. tilbage
[5] den Br., du kender: V. Brücker (1852-1929), cand. theol. 1880, derefter personel kapellan hos Blicher i Starup og Nebel ved Kolding. tilbage
[6] Korsgård: formentlig Jens Korsgaard, (1844-1913), højskoleelev på Askov i 1880. (Folketælling 1880). tilbage
[7] Bendtsen: formentlig Andreas Bentsen (1839-1914), bygmester, leder af håndværkerfagskolen på Vallekilde højskole. tilbage