Margrethe Andersen Nexø til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Kerteminde. 3. januar 1918

vil De laane mig 180 Kr.

Asylgade, Kerteminde, 3dje Januar 1918.

Kære Hr. Henrik Pontoppidan!

I min store Uro skriver jeg til Dem for at spørge Dem, om De kan og vil laane mig 180 Kr. til der kommer bedre Tider igen. […] det er noget, jeg ikke kan bede min Mand hjælpe mig med, […] kan overhovedet kun sige, at det ikke er for min egen Skyld, jeg skriver dette og […] vil De saa ikke ogsaa sende dem poste restante her til Kerteminde? […]

En ærbødig Hilsen fra Deres hengivne
Margrethe Andersen Nexø.