Martin Andersen Nexø til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Rom. 2. februar 1933

jeg savner Dem ofte

Via Sistina, Roma 2. Febr. 1933
Pension Elna Hansen.

Kære Henrik Pontoppidan!

Vi er nu faldet lidt til Ro her efter en Del Flakken og benytter Dagene til smaa Udflugter ind i Oldtiden og Middelalderen. Her er jo nok at vælge imellem, og Tiden gaar behageligt for os alle fire. Ditte er meget interesseret, og selv Per-Vilhelm synes godt om Rom – især om Monte Pincio. Med mig gaar det jævnt godt fremad; jeg gør Udflugt Formiddag og Eftermiddag og kan efterhaanden trave en Del uden at det efterlader varig Hævelse. Med Arbejdet bliver det derimod ikke til noget; her er for lidt Ro. Vi er alle taknemmelige for den megen Sol.

Hvordan er det gaaet Dem i denne Vinter, som jo en Overgang skal have været stræng derhjemme? De var kommet Dem saa godt i Sommer, og vi haaber, at De har kunnet bevare Fremgangen, og at Vinteren ikke har gjort for store Skaar i Deres Spasereture. Nu melder Aviserne om mildere Vejr derhjemme, og snart staar Foraaret for Døren. Vi glæder os til at gense Dem i det danske Foraar, træffe Dem rask og glad og aandelig oplagt som altid. De er en af de meget faa i Danmark af i Dag, man har Udbytte af at være sammen med, og jeg savner Dem ofte.

Vi alle fire sender Dem kærlige Hilsener og gode Ønsker.

Deres hengivne
Martin Andersen Nexø