Martin Andersen Nexø til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Espergærde. 1. juni 1919

tropisk Halvidioti

Espergærde 1 Juni 1919

Kære Henrik Pontoppidan!

Nu er De sikkert saa rask, at De maa modtage en skriftlig Hilsen – og maaske ogsaa en Visit. Jeg længes efter at se Dem og trykke Deres Haand til Goddag. Maa jeg se ind til Dem en af de aller første Dage efter Pinse, og i saa Fald hvad Tid paa Dagen?

Fra Deres Hustru fik vi fornylig Brev og Hilsen som vi var meget glade for, og nu og da ser vi Steffen flyvende paa sin Cykle, lys og barhovedet som Maj Maaned selv.

Vi selv har det jo godt, vi lever 2 i en Tilstand af tropisk Halvidioti og gør nu og da slappe Forsøg paa at tage os sammen til et eller andet. I dette Vejr sætter man al sin højtidelige Ansvarsfølelse til og bliver Sydlænder; det er morsomt som Solen kan rydde op i Problemerne.

Vi sender allesammen de bedste Hilsener og Ønsker til Dem og glæder os til snart at se Dem med Panden mod Dagen igen.

Med venligst Hilsen til Fruen

Deres hengivne
Martin Andersen Nexø