Johannes Neuhaus til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Berlin. 20. april 1909

Reclam har ikke svaret

20.4.09
NO43 Berlin

Hr. Henrik Pontoppidan!

Reclam har ikke svaret, og jeg har ikke tænkt på at rykke ham. Men det er vel alligevel ikke uklart, hvad der kan komme ud af det. Enten beslutter han sig for 1 Hæfte med 2 Noveller og da vel nok for den kongelige Gæst og Nattevagt. Den første vilde være mig meget kær i Reclam, eller han vover at bringe større Ting og vilde vel da efter den Maade, jeg omtalte disse paa, hos Dem forespørge om Betingelserne for at faa Skyer – Muld – Forj. Land. I dette sidste Tilfælde er jeg ude af Sagaen, og De måtte jo selv afgøre, om de foreliggende Overs. skulde revideres (der er megen Unøjagtighed deri). I første Tilfælde faar jeg mit Ønske opfyldt at se en mindre Tekst hos Reclam, der af Studenterne kan bruges ved Læsning af den danske Tekst. I sidste Tilfælde er De vel bedre stillet, da de store Ting vil give meget mere; i det Tilfælde vilde De vel anse det for billigt, at mine Oversætterstudenter fik Lov at beholde Autorisat. for de to nævnte mindre Ting og afsætte dem der eller her mod passende Vederlag til Dem.

Med venlig Hilsen

Deres ærbødige
Johs. Neuhaus