Ebbe Neergaard til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Jystrup. 23. januar 1935

skjulen sig bag formens maske

Ebbe Neergaard
Den gl. Skole
Jystrup

Jystrup, den 23. januar 1935.

Kære hr. Henrik Pontoppidan,

undskyld tilnærmelsen! jeg vil spørge Dem, om der er udsigt til, at der kommer en fortsættelse af "Drengeår". Grunden til, at jeg spør, er ikke alene iver efter at få fortsættelsen af denne pragtfulde bog at se, sådan i al almindelighed, men osse en ganske særlig: jeg er begyndt at arbejde på en bog om en række danske digtere, der i 60-90'erne kom til København for at studere efter at ha gennemgået latinskolen ude i provinsen, og søger at vise visse paralleler hos dem på baggrund af tidens økonomiske, sociale og åndelige struktur. Det er ikke noget med snagen i forfatterens privatliv, men ganske simpelt læsning af digterværker i sammenhæng med tiden. Begrænsningen af stoffet består hovedsagelig i, at jeg benytter digternes samtidige værker, altså dem der skildrer overgangstiden, mens den endnu står på, idet jeg derved får så at sige krisens råstof at arbejde med, uden en senere modnere periodes forbehold og skjulen sig bag formens maske. Det drejer sig i første række om I.P. Jacobsen, Herman Bang, Gustav Wied, Johannes Jørgensen og Johs.V. Jensen. Men da De er den af periodens digtere, der så klarest på sammenhængen mellem individ og samfund, navnlig oprindelsesmilieuet, vil De forstå, hvilken overordentlig værdifuld hjælp til belysning af netop dette forhold Deres erindringer fra studenterårene vilde være. I følge den her skildrede plan1 vilde jeg altså ikke drage Deres erindringer ind i den egentlige undersøgelse, da de ikke er skrevet samtidig med oplevelserne, men jeg er overbevist om, at jeg vilde kunne lære ganske overordentlig meget af dem om hele dette forhold. – Dette er altså intet mindre end en bøn til Dem om at fortsætte nedskrivningen af Deres erindringer, og jeg håber meget, at De ikke finder det taktløst af mig at rette denne henvendelse til Dem, og at De ikke føler Dem ubehageligt berørt af udsigten til at Deres bog vilde blive benyttet på denne måde – som sagt: det er ikke min mening at ville læse andet ud af bøgerne end hvad der står i dem.

Med venlig hilsen
Deres ærbødigst hengivne
Ebbe Neergaard

 
[1] plan: synes ikke at være blevet til noget i den her skildrede form. tilbage