Henri Nathansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Drosselvej 6. 25. juni 1943

Farvel for denne Gang

Drosselvej 6 25/6 43

Min kære Ven.

Tak for Deres kærlige Hilsen til min Fødselsdag. Selvom Lykønskningen kom lidt for tidlig var den lige velkommen. De har vist troet at Dagen var en Maaned istedetfor en Uge før Deres. Men saa gemmer jeg Kortet til d 17 Juli. Og d 24de faar De et langt Brev fra mig1.

Altsaa blot disse Par Ord idag. Ogsaa mine Øjne er ikke mere som før. Da saa de ligesom 2 igennem klart Glas, nu er Glasset stærkt dugget. Læsning gaar det ikke mere med, og Skrivning er lidt hen i Vejret. Men det kender De jo selv – man følger Pennen og saa lader man Tilfældet om Resten. Det er en Slags Svæveflugt.

Og saa gaar Aarene videre. Jeg er jo endnu ikke, som De saa venlig forklarer3, fyldt de 75, men det kommer saa vel altsaa. Jeg har paa Fornemmelsen at jeg nu er 3 i den Alder at jeg løber efter Dem for at søge at indhente Dem. Tænk hvor dog Tiden er gaaet fra jeg første Gang gik Dem imøde fra Stationen i Hillerød. Det er nu over 36 Aar siden2.

Farvel for denne Gang og modtag de hjerteligste Hilsner fra os begge.

Deres hengivne
Henri Nathansen

 
[1] langt Brev: om skrevet, ikke bevaret. tilbage
[2] 36 Aar siden: Den var den 25. okt. 1906, jf. HPs indbydelse. tilbage
[3] forklarer: hvor? Var der flere breve, eller er de mødtes? tilbage