Henri Nathansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Drosselvej 6. 8. april 1938

Modstriden i Deres Sind

Drosselvej 6 8/4 38

Min kære Ven!

Jeg har nu læst Deres Bog1 og ønsker Dem hjertelig til Lykke! Det er jo de – om jeg saa maa sige – aandelige Fødselsdage, der med Aarene betyder noget for os selv. Der er i Deres Skildring af Natur og Mennesker et ungdommeligt Liv, en ren og rensende Luft, som virker helt foraarsagtig paa ens Sanser. Og hertil kommer saa, at Billedet af Dem selv, Deres Personlighed forklarer Modstriden eller Modsætningen i Deres Sind, delt som det er mellem 2 Land og By, Natur og Aand, man tør vel sige mellem Demokrati og Aristokrati – en Modsætning, der belyser Deres Værkers indre Liv og netop gennem denne Modstrid løfter den op over ensidig folkelig Tendens, og giver den vid Horisont og dybt Perspektiv. Skildringerne af Festen for Hostrup og Flugten derfra, af "Renaissancegilderne" hos Borchsenius og Vandringen ud i Djurslands ensomme Natur er billedlige Udtryk for Deres eget modstridende Sind – Billeder, som gennem Deres 3 Bøger har faaet Formens sluttede, digteriske Harmoni. –

Jeg glæder mig da paa Deres Vegne og haaber paa, at jeg en Dag kan trykke Deres Haand og mundtlig sige Dem lidt af alt det andet, som jeg har paa Hjerte.

Deres hengivne
Henri Nathansen

 
[1] Bog: Arv og Gæld, der udkom 30.3.1938. tilbage