Henri Nathansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Drosselvej 6. 17. marts 1933

hav ikke ondt af Harald Nielsen

Drosselvej 6 17/3 33

Kære Herre og Ven!

Tak for det tilsendte og for Brevet, som fulgte. Jeg tror ikke, man skal have ondt af Harald Nielsen – han er hjemløs i Pressen, som De og jeg er det, altsaa af egen Vilje eller Egenvilje, og den Slags smaa Luksustilbøjeligheder maa man selv 2 staa til Ansvar for og bære Ansvaret for i Stilhed uden Nærtagenhed. –

Herhjemme har jeg de to jødiske Skuespillere boende som Gæster i de sidste 8 Dage, og jeg har bedt dem blive boende indtil Paaske. De er jo ikke Kapitalister, og Forholdene i Tyskland, hvortil De skal rejse, er ikke indbydende. Det er de beskedneste og taknemmeligste Mennesker, jeg har kendt, og vi har jo Masser at tale om – baade Teater og Jødedom.

Ring snart til mig. Jeg kommer som altid med Glæde.

Deres hengivne
H. N.