Henri Nathansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Espergærde. 3. september 1929

Bogen om Georg Brandes færdig

[Brevkort adresseret til:] Forfatteren / Hr. Henrik Pontoppidan / Hotel Royal / Fanø / pr. Esbjerg.
[poststemplet] Espergærde [dato ulæselig]

Espergærde 3.9.29

Kære Herre og Ven!

Undskyld Blyanten – men vi staar paa Trinbrædtet og forlægger om nogle Timer Residensen. Sagen er den, at Vibeke1 er begyndt at prøve 2 paa Teatret, og jeg maa lede Instruktionen af en Scene, hvori hun er med. Iforgaars var jeg til Prøve fra 11½-4½ – det tager paa Kræfterne, men jeg vil gøre, hvad der kan gøres for hende. Hvordan det vil gaa, er jo ikke godt at vide – hun er noget nervøs p. Gr. af Undermineringsarbejde fra en Side, hvor man efter almindelige menneskelige Begreber mindst skulde vente det. Jeg tænker, Premièren bliver d. 15de.

Bogen om G.B. er nu færdig og afleveret. Det var et stort Arbejde fra October – Slutningen af August uden Afbrydelse. Men jeg vilde ikke have undværet én Dag for Guld.

Det glæder os alle, at De har det godt. Ring, naar De kommer hjem. Jeg kommer saa omgaaende. Paa glædeligt Gensyn

Deres
H.N.

 
[1] Vibeke: Vibeke Reumert (1909-2003) blev uddannet på Det kongelige Teaters Elevskole og debuterede i 1929 på Det ny Teater i Milepæle. Som 20-årig fik hun bragende succes i rollen som Esther i Indenfor Murene, hvor hendes far, Poul Reumert havde rollen som Meyer. tilbage