Henri Nathansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Espergærde. 1. juli 1929

En Kunstners Plads er i Lønkammeret

Espergærde 1.7.29

Min kære Herre!

Desværre maa jeg opsætte det aftalte Besøg til en Gang i næste Uge. Sagen er den, at der er to Direktører, der slaas om at erhverve Opførelsesretten til "Indenfor Murene" i Provinsen til Efteraaret – og Forhandlingerne finder Sted herude og skulde gerne sluttes i denne Uge. Naar disse kedelige, men nødvendige Forretninger er forbi, skriver jeg til Dem og opgiver Dem Dagen og Tiden, da jeg kommer. De vil vel nok – som sidst – have mig ved 2–3 Tiden, saa vi kan gaa vor Tur, 2 inden vi vender hjem til Kødbollesuppen i de Ordrupske Kødgryder.

Hvad mener De om Nexø? Som Stauning sagde: "Vi priser ham som den Mand, der har indført Skomageren i Literaturen". Ak, alle de kære Venner og Partifæller, der latterliggør Genstanden for deres beundrende Kærlighed. Jeg synes, disse pretentiøse Demonstrationer har gjort Nexø mindre, jeg kunde godt sige simplere. En Kunstners Plads er i Lønkammeret.

Lev nu vel – og paa Gensyn snarest. Jeg skal hilse fra alle herude – vi var glade over at have Dem iblandt os forleden.

Deres hengivne
Henri Nathansen