Henri Nathansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Espergærde. 6. august 1928

Jeg kommer til den opgivne Tid

Espergærde 6/8 28

Kære Henrik Pontoppidan!

Tak for Brevet. Jeg kommer alene – baade jeg og de tvende Damer syntes, at De og jeg skulde være sammen uden Vidner, naar vi saas efter saa lang Tids Forløb. Saa kan vi altid 2 senere besøge Dem i Kompagni, eller De kan komme her ud til os andre.

Men altsaa – denne Gang ser De kun mig. Jeg kommer til den opgivne Tid: 1550 ved Klampenborg Station (Dyrehave-Siden) paa Onsdag.

Hilsen fra os alle

Deres hengivne
Henri Nathansen