Henri Nathansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Frederik VI's Allé 12. 11. februar 1928

ved Antoinette Pontoppidans død

Fr. VI Allé 12. 11.2.28

Min kære Ven!

Jeg kan ikke sige noget, der kan trøste Dem i Deres Sorg – vi Mennesker formaar ikke at hjælpe hinanden, naar det kommer til Stykket. Jeg kan kun sige Dem, at vi begge herhjemme omfattede Deres Hustru med dyb Respekt og Hengivenhed, og at De altid hos os vil genfinde det trofaste Venskab, der forbandt os alle fire 2 i hine fjerne Dage, som altsaa ikke – hvad jeg stadig haabede – skulde komme igen.

De hjerteligste Hilsner fra os begge

Deres hengivne
Henri Nathansen