Henri Nathansen til Georg Brandes
4. oktober 1920

Talerne

4/10 201

Kæreste, kæreste G. B.!

Tusind Tak fordi De sendte mig Bogen2. Tag til Takke med disse Par Ord – jeg har slidt i det med Prøver idag og er dødtræt. Naar jeg atter faar Ro, sætter jeg mig stille hen og læser Talerne. Jeg 2 kender dem jo saa godt som alle men jeg glæder mig lige fuldt til igen en Gang at fortrylles af Deres Ynde i Alvor og Spøg.

Hjærtelig Hilsen

Deres hengivne
Henri Nathansen

[Om et par møder i teatret i efteråret 1920 fortæller GBs dagbog:]

28.10.1920: I Dagmarteatret set Strindbergs Dødsdansen et mægtigt men pinligt Arbejd mesterligt spilt af Reumert og Bodil der iøvrigt er syg og ikke taaler det mere. De assisteredes smukt af Johannes Meyer. Reumerts Skikkelse genial, Bodils sand og dristig. Nathansens og Kehlers der. Saa arbejdet i ét Træk halvfjerde Time.

27.11.1920: Set Dødedansen3 af Wegener og Gertrud Eysoldt, ringere end af Reumert og Bodil. Fru Jeanne N. dèr, N. endnu højst svagelig.

 
[1] mandag. tilbage
[2] Bogen: Taler var udkommet 1.10.1920. tilbage
[3] Dødedansen: Under Max Reinhardt-gæstespillet på forskellige teatre i København blev der opført 10 skuespil, bl.a. det nævnte Strindberg-stykke på Dagmarteatret med de tyske skuespillere Paul Wegener og Gertrud Eysoldt. tilbage
[4] Latzko: Andreas L. (1876-1943) østrig-ungarsk forfatter og pacifist, skrev antikrigsromaner som f.eks. Menschen im Krieg, 1916. GB skrev artikel om ham 3.9.1920 og der indsamledes 2500 kr. som støtte til Laszko. tilbage