Henri Nathansen til Georg Brandes
Sendt fra Lønstrup. 3. august 1917

min Barndoms Erindringer

Lønstrup 3/8 171

Kæreste G. B.

Modtag en venlig Hilsen herfra. Jeg gaar lidt heroppe og lader mig fange af min Barndoms Erindringer. Et Menneske, der stod mig nær, er gaaet bort, og jeg vilde følge hende for sidste Gang.

Maaske kommer jeg tidsnok til at følge en anden, der ogsaa er forsvunden. Vi faar da nok trykket hinandens Hænder.

Deres
H. N.

 
[1] Fredag. Postkort med motiv: "Lønstrup. Strandparti", adresseret til "Hr. Professor Dr. phil. Georg Brandes / Strandboulevard 27 / København Ø". Poststempel ulæseligt. tilbage