Henri Nathansen til Georg Brandes
Sendt fra Fr. VIs Allé 12. 17. december 1916

tro paa og respektere min Følelser

Fr. VI Allé 12 17/12 161

Kære G. B.!

Jeg forlanger jo ikke, at De skal føle som jeg – blot at De skal tro paa Sandheden af mine Følelser og respektere dem. Deri bunder den dybeste Glæde ved Samværet med Mennesker – i hvor modsatte Verdner end deres Følelser har hjemme.

Deres, saalænge denne Maskine hører ham til –

Henri Nathansen

 
[1] søndag. tilbage