Henri Nathansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Mørdrup, Espergærde. 3. juni 1916

Jeg arbejder og har det altsaa godt

[Brevkort adresseret til:] Forfatteren / Hr. Henrik Pontoppidan / Snekkersten
[poststemplet:] Espergærde 3.6.16.

Mørdrup 3-6-16

Kære Hr. Henrik Pontoppidan!

Hvad mener De om jeg aflagde Dem en lille Visit paa Mandag efter Middag, altsaa ved 7 Tiden. De bad mig sidst om at sende Dem et Par Ord, inden jeg kom. Jeg har været herude en 14 Dages Tid, arbejder fra Morgen til Aften og har det altsaa godt. Bagefter kommer det tynde Øl.

Hører jeg intet, kommer jeg. Det skal gøre godt atter 2 engang at faa en god Passiar. Det er længe siden jeg har talt med nogen. De har det vel paa samme Maade, naar De er optaget.

Hils Fru Antoinette

Deres H. N.