Henri Nathansen til Georg Brandes
Sendt fra Fr. VIs Allé 12. 20. januar 1915

Sjakalerne tuder

Fr. VI Allé 20.1.151

Kæreste G. B.

Har De ikke Lyst til at se hjem til os en Aften i den nærmeste Fremtid? Vi er hjemme hver Dag med Undtagelse af Lørdag i næste Uge – saa De kan bestemme, naar det passer Dem bedst.

Jeg hører nu og da en Fugl synge 2 om Deres Flid. Ogsaa jeg er i al Beskedenhed fyldt af den hellige Ild. Mit Stykke2 har jeg nu uafbrudt arbejdet paa i over 1 Aar og er ligesaa glad og frisk ved Arbejdet, som da jeg begyndte. Men saa en Dag slipper man det – og Glæden er forbi. Sjakalerne tuder udenfor Ens Dør.

Altsaa – et lille Kort med Dagen da vi kan vente Dem. Og vær hjærtelig velkommen!

Deres
H. N.

 
[1] onsdag. tilbage
[2] Stykke: Dr. Wahl (1915). tilbage