Henri Nathansen til Georg Brandes
Sendt fra Fr. VIs Allé 12. 17. juni 1913

bedt Kohls komme

Fr. 6tes Allé 12 17/6 131

Kæreste Herre!

Vil De gøre os den Glæde at se ud til os paa Torsdag Aften (d. 19de). Jeg har bedt Kohls komme. Hvis De har lovet Dem ud, sender De frækt Afbud. Jeg tager Skylden paa mig, naar vi mødes hisset.

Deres
H. N.

 
[1] tirsdag. tilbage