Henri Nathansen til Georg Brandes
30. januar 1913

Medbør en vidunderlig Glæde

Allégade 15 A 30.1.131

Kæreste G. B.!

Jeg fik Deres Brev idag og sender Dem kun to Ord til Tak idag. Iaften eller imorgen skriver jeg Brev til Palermo. De flygter længere og længere bort, alle mine bedste Venner er flygtet fra dette velsignede Land, jeg sidder alene tilbage med Smærten. Men De ved, min Hu staar til Livet "Indenfor Murene", der sidder jeg rart i Fred, det er det eneste Sted, hvor man kan finde en Smule af det, man kalder Lykke. Udenfor raser Stormene og knækker de højeste Trær i Skoven.

Jeg forstod Dem godt, selvfølgelig mente De ikke noget ondt med Laurbærrene. Jeg ved selv, hvad de er værd. De er grønne den ene Dag, man faar dem, den næste hænger de visne paa Væggen. Og en skønne Dag hælder man hele Bunken i Ovnen og tager fat paa en frisk. Men dog tænker man med Venlighed tilbage paa de lykkelige Dage, da alting smilede. Glæden er ikke værd at kimse ad, og Medbør er en vidunderlig Glæde for den, der ikke er forvænt.

Farvel, kæreste, kæreste G. B. Jeg længes efter Dem.

Deres hengivne
Henri Nathansen

 
[1] Torsdag. Brevkort adresseret til "Hr. Professor Dr. phil. Georg Brandes / Pensione Bella / Via Babuino / Roma / Italia". Poststemplet "Kjøbenhavn 30.1.13; 2-3 E". tilbage