Henri Nathansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Frankfurt a. M. 14. januar 1913

Det er dejligt at være ude – De har Ret

[Postkort med motiv:] Goethehaus, Frankfurt a. M.
[adresseret til:] Forfatteren / Hr. Henrik Pontoppidan / Dänemark / Gentofte / Gentoftegade 19.
[poststemplet:] Frankfurt a. M. 14.1.13.

Frankf. a. M. 14.1.13

Min kære Herre!

En hjærtelig Hilsen. Jeg har vanvittig travlt, haaber det vil gaa godt, alt tegner dertil. Det er dejligt at være ude – De har Ret. Jeg sad gærne nu iaften med Dem med et Glas Kulmbacher Bier og et Par Würste.

Ihr
Hans Wurst