Henri Nathansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Allégade 15 A. 8. maj 1912

glad over at have faaet de mange i Tale

[Brevkort adresseret til:] Herrn / Schriftsteller Henrik Pontoppidan / Zasiusstrasse 24 / Freiburg / in Baden.
[poststemplet:] 8.5.12.

Allégade 15 8 Maj 12

Kære Hr. Pontoppidan! Tak for Brevet. Naturligvis havde jeg hellere set, at De syntes om mit Stykke, men man kan jo ikke faa alt i denne Verden. Jeg er glad over at have faaet de mange i Tale, man faar en Fornemmelse af, at man ikke er helt overflødig, og det trænger en dansk Skribent nu og da til at føle. Ja, jeg er en Krøsus, mein lieber Zasius, jeg har tjent til et Par Aars sorgfri Existens, naar Sæsonen er forbi. Saa vil vi en rask Cykletur gennem Danmark, derpaa til Busserupgaard og være flittige og i Efteraaret en lille Tur til Tyskland. Saaledes tegner alt godt og lykkeligt. Jeg havde gærne hørt lidt om, hvordan det gaar Dem, om De er rask, om De arbejder, hvilke Planer De har, om De har svigtet Danmark for evig. Vi længes efter Dem herhjemme, jeg synes det er en Evighed siden, jeg saa Deres Ansigt. G.B. er atter oven Senge, men Humøret synes mig ikke helt godt. Rungs rejser i Eftersommeren til Østen og bliver borte 3/4 Aar. Saa er jeg ene paa Skansen. Alle længes bort fra Danmark, kun ikke jeg. Jeg sidder her paa mit elskede Frederiksberg og afventer Konferensraadudnævnelsen. Skal jeg lade mig nøjes med Professortitlen? Wie meinen Sie, Geheimrat? Leben Sie wohl. Naar jeg kommer tilbage fra Aarhus, hvortil jeg rejser imorgen, skriver jeg et rigtigt Brev. Hilsen fra os begge.

H.N.