Henri Nathansen til Georg Brandes
Sendt fra Århus. 15. april 1912

jo travlt med Teater

Hotel Royal
15.4.121

Kære Hr. Dr. Brandes!

Modtag en lille Hilsen her fra. Jeg har jo travlt med Teater – paa den Maade gaar Dagen saa nogenlunde. En dansk Provinsby er jo ikke dét, man saadan egentlig smægter efter. Men Sø og Land er skønne her som alle andre Steder. Mine Morgen- og Aftenture er det bedste. Og saa, som Hjalmar Ekdal siger "Disse Timer her ved Bordet sætter jeg virkelig Pris paa."

Jeg haaber De er frisk og vel, naar jeg kommer tilbage.

Deres
H. N.

 
[1] Mandag. Brevkort med motiv: Aaparti ved Svingbroen, Aarhus, adresseret til "Hr. Professor Dr. phil. Georg Brandes / København / Strandboulevard 27" Poststemplet "Aarhus 16.4.12". tilbage