Henri Nathansen til Georg Brandes
Sendt fra Allégade 15 A. 7. januar 1912

i Gang med nyt Arbejde

Allégade 15. 7 Jan. 121

Kære Hr. Professor Georg Brandes

Tak for Særtrykket2 og Brevet. Jeg læste Artiklen3 med Glæde, en frisk Fart gennem tysk Aandsliv. Goethe er alligevel Solen, for hvilken de andre Stjærner maa neje sig. Jeg læser ham netop i denne Tid, hvor er han vidunderlig ren og klar i vor grumsede og paradoksale Periode. Og denne fuldkomne Naturlighed, som Overlegenheden giver! Der er ren Luft, klart Lys og højt til Himlen.

Jeg er i slet Humør, derfor kun dette Kort for ikke at forstyrre Deres. Naar Skyerne er 2 trukket bort, sender jeg Dem Brev.4

Jeg er saa smaat i Gang med nyt Arbejde. Dog nærmer jeg mig det kun som Katten den varme Grød. Jeg føler det altid som en Art Svangerskab – den svage Spire, hvori alle Mulighederne drømmer. Den næres og næres fra Dag til Dag, vokser, fylder og rører sig under mit Hjærte. Og kommer det saa en Dag til Verden, glæder jeg mig som alle Fædre over dette Unicum – og saa er det maaske en sølle Stakkel, der skal dø en tidlig Død, kun begrædt af det sørgende Ophav.

Græder ikke – som skrevet staar.

Deres H. N.

 
[1] søndag. tilbage
[2] Særtrykket: GB modtog 1.1.1912 særtryk af artiklen i Tilskueren (GBs dagbog). tilbage
[3] Artiklen: Georg Brandes: "Tysk Aand", Tilskueren, januar 1912, s. 1-23. tilbage
[4] Brev: Nathansen vover slet ikke at berøre den for ham pinlige sag med Brandes-arkivet; se hans brev til Pontoppidan herom af 3.1. tilbage